facility management & PROJECTS

Werkwijze

AT YOUR SERVICE

Hoe gaan wij te werk?

Stappenplan

 • 1. De aanvraag komt binnen.(Telefonisch,digitaal middels email)
 • 2. De aanvraag wordt in behandeling genomen door een gesprek te arrangeren met de aanvrager.
 • 3. Tijdens dit gesprek wordt de aanvraag nader toegelicht. De vragenlijst/checklist wordt door AYS Enterprise gehanteerd.
 • 4. Controle wordt uitgevoerd door AYS Enterprise. Waarbij wordt nagegaan of de opdrachtformulering goed is begrepen, met betrekking tot de wensen, behoeften en eventuele knelpunten bij de opdrachtgever.
 • 5. Wat is de huidige situatie van de organisatie –aanvrager?
 • 6. Wat zijn concreet de wensen/behoeften/waar liggen de knelpunten.
 • 7. Wat zijn de verwachtingen van de aanvrager ten aanzien van AYS Enterprise?
 • 8. Na wederzijdse duidelijkheid over de inhoud van de opdrachtformulering wordt er op aanvraag een offerte met een onderbouwd advies opgesteld.
 • 9. Na het versturen van dit advies verwacht AYS Enterprise na uiterlijk 14 werkdagen uw terugkoppeling, zo niet wordt er contact met u gemaakt hierover.
 • 10. Eventuele gewenste wijzigingen worden door AYS Enterprise aangebracht in de opdrachtformulering.
 • 11. Bij akkoord van de aanvrager gaat AYS Enterprise over tot actie.
 • 12. Ongeacht de looptijd van de opdracht, zal er een week na de start, tussentijds en een week voor de oplevering de kwaliteit en resultaat worden geëvalueerd. Twee weken na oplevering wordt het totale project geëvalueerd.

Gereed om met een optimale dienstverlening uw bedrijfsdoelen te behalen? Neem contact met ons op?