facility management & PROJECTS

AYS Enterprise

Our service is your next level

we are strong together

Wie zijn wij

AYS Enterprise staat voor At Your Service Enterprise en is een slagvaardig adviesbureau dat oplossingen op maat aanbiedt op het gebied van Facility Management. Dit doen wij door te adviseren en het advies op efficiënte wijze te implementeren in veelzijdige vormen passend in uw organisatie.

AYS Enterprise kent de volgende kernwaarden

Klantfocus

Wij luisteren naar wat de klant wil, maar ook wat hem beweegt.

Innovatief

Wij gaan voor het herinrichten of vernieuwen van een product, dienst of een organisatieproces.

Flexibiliteit

Wij bewegen mee met klanten, organisaties en leveranciers.

Samenwerking

Wij streven naar partnership, samenwerking in de brede zin van het woord en we garanderen dat de gewenste doelen worden bereikt.

Missie

Meer dan ooit zijn bedrijven onderhevig aan veranderingen al dan niet aangegeven door in- of externe factoren. Mede door deze ontwikkelingen is AYS Enterprise opgericht om de organisaties te ondersteunen in het uitvoeren van hun facilitaire dienstverlening. Wij maken een duidelijk analyse op uw vraag, starten met een gerichte oriëntatiefase op de werkvloer, maken a.d.h.v. een gericht advies op maat met als gevolg een gepaste, doch effectieve vorm van implementatie die uw organisatie brengt naar het volgende level. Dit doen wij integer en met respect voor alle partijen.

Visie

AYS Enterprise bezit de kennis en deskundigheid om een toegevoegde bijdrage te leveren aan uw facilitaire dienstverlening  en staat onmiddellijk tot uw beschikking ten aanzien van al uw facilitaire wensen.

  • Wij observeren, oriënteren, signaleren, rapporteren en handelen gericht
  • AYS Enterprise beschikt over de juiste vakmensen die gereed staan om de transitie te maken van uw huidige situatie naar uw (toekomstige) gewenste situatie
  • De organisaties kiezen voor AYS Enterprise vanwege het behalen van de doelstellingen binnen het afgesproken tijdsbestek
  • AYS Enterprise laat organisaties de voordelen en de mogelijkheden ervaren die outsourcing hen kan bieden
  • Met het leveren van deze diensten staat AYS Enterprise zéér bekend als succesvol facilitair adviesbureau dat door bezieling, kennis en deskundigheid positieve resultaten boekt
  • Kernbegrippen hierbij zijn: tijdwinst, kostenbesparing en comfort
  • Opdrachtgevers krijgen te maken met één centraal aanspreekpunt

Gereed om met een optimale dienstverlening uw bedrijfsdoelen te behalen? Neem contact met ons op.

Contact via

  • 06 122 89 069
  • info@aysenterprise.com
  • Ma-Vrij: 09:00-17:30

Contactformulier