FACILITY SERVICES, EDUCATION & PROJECTS

Voor opleidingen

Voor opleidingen

Voordelen voor opleidingen

Succesvolle stages voor studenten Facilitaire Dienstverlening, Zorg, Techniek en ICT

Als school wil je graag dat studenten een goede stageplek vinden en tot leren komen. Maar dat gaat niet vanzelf. Want goede stageplekken zijn lastig te vinden. Het leerbedrijf past niet bij de student. Of de student krijgt niet de juiste begeleiding. De student raakt gedemotiveerd of haakt zelfs af. Als docent wil je zoveel méér doen, maar je tijd is beperkt. Gelukkig is er een oplossing. AYS ondersteunt bij het vinden van een passende stageplek én met professionele begeleiding op de werkvloer.

Samen met ons werk maken van een geslaagde stage?

Vakkennis, ervaring en pedagogische skills

AYS is de schakel tussen student, school en stagebedrijf. Wij begeleiden de student in zijn zoektocht naar een stageplek en maken de match. Ook begeleiden we de student óp de stageplek. Dit doen we op basis van onze jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, onze ervaring in het onderwijs én met de pedagogische skills die we zelf opdeden in het onderwijs. Dit kunnen we voor je doen:

Vaak is een student al blij als hij of zij een stageplek vindt. Eenmaal aan het werk, blijkt het leerbedrijf vaak toch niet te passen, waardoor de student niet tot zijn recht komt en leerdoelen niet worden behaald. In het vervelendste geval wordt de stage voortijdig afgebroken. AYS kijkt samen met de student en de school naar een passende plek. We leren de student graag goed kennen. Daarbij kijken we ook naar de leerstijl, eventuele dyslexie of ADHD en andere aandachtspunten. Vervolgens vinden we een passende leerwerkplek. We hebben contacten met interessante leerbedrijven door heel Nederland. Ook organiseren we regelmatig stagemarkten en educatieve excursies voor studenten.

Als docent heb je vaak weinig tijd om een student goed te begeleiden, naast het lesgeven en het mentorschap. Maar je wilt wel het beste voor je student. AYS neemt je die werkdruk uit handen, met begeleiding van jouw student op de werkplek. Dat doen we zo vaak als nodig: eens in de week of vaker. We ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en helpen met onderwijsopdrachten. Ook zijn we er voor de mensen van het leerbedrijf. Tijdens de BPV-periode bewaken we continu dat studenten gerichte ervaring opdoen. En natuurlijk houden we je continu op de hoogte.

Namens het leerbedrijf voeren we de voortgangs- en de evaluatiegesprekken met de school. Hierin geven we gerichte feedback over de voortgang. Welke vaardigheden heeft de student geleerd? Wat gaat goed en wat zijn de aandachtspunten? Samen helpen we de student verder op weg.

Begeleiding bij het vinden van een stageplek

Vaak is een student al blij als hij of zij een stageplek vindt. Eenmaal aan het werk, blijkt het leerbedrijf vaak toch niet te passen, waardoor de student niet tot zijn recht komt en leerdoelen niet worden behaald. In het vervelendste geval wordt de stage voortijdig afgebroken. AYS kijkt samen met de student en de school naar een passende plek. We leren de student graag goed kennen. Daarbij kijken we ook naar de leerstijl, eventuele dyslexie of ADHD en andere aandachtspunten. Vervolgens vinden we een passende leerwerkplek. We hebben contacten met interessante leerbedrijven door heel Nederland. Ook organiseren we regelmatig stagemarkten en educatieve excursies voor studenten.

Begeleiding op de werkplek

Als docent heb je vaak weinig tijd om een student goed te begeleiden, naast het lesgeven en het mentorschap. Maar je wilt wel het beste voor je student. AYS neemt je die werkdruk uit handen, met begeleiding van jouw student op de werkplek. Deze begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van de stagiaire. We ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en helpen met onderwijsopdrachten. Ook zijn we er voor de mensen van het leerbedrijf. Tijdens de BPV-periode bewaken we continu dat studenten gerichte ervaring opdoen. En natuurlijk houden we je continu op de hoogte.

Stagegesprekken namens het leerbedrijf

Namens het leerbedrijf voeren we de voortgangs- en de evaluatiegesprekken met de school. Hierin geven we gerichte feedback over de voortgang. Welke vaardigheden heeft de student geleerd? Wat gaat goed en wat zijn de aandachtspunten? Samen helpen we de student verder op weg.

Succesvolle stages voor je studenten?

FAQ’s voor opleidingen

De eerste stap is het contact leggen met de scholen die ook de opleidingen verzorgen waar jij graag stagiaires wilt plaatsen binnen je organisatie. AYS Enterprise richt zich op deze scholen en maakt de match tussen jouw organisatie en de stagiaires. Ook kun je een vacature opmaken om zo je zoektocht te starten. Deze vacature kun je (laten) plaatsen op de landelijke vacaturesite www.stagemarkt.nl

Dat kan! AYS Enterprise maakt inzichtelijk voor welke afdelingen en taken je stagiaires wilt inzetten. Met andere woorden: wat kun en wil je de studenten bieden? En wat voor soort leerwerkbedrijf wil je zijn? Wij nemen dan contact op met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB.nl) voor nadere informatie.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de stageprocessen die per school of opleiding verschillend zijn. Om tot een goed inzicht te komen, informeert AYS Enterprise bij de onderwijsinstelling naar een (beknopte) planning. Hieruit halen we de benodigde informatie. Wanneer vinden welke gesprekken plaats? Aan welke kwalificaties moet een student voldoen? En wat is de duur van de stage?

Controleer allereerst of jouw aanbod aansluit op het leerdoel van de studenten. Het leerdoel geeft aan wat de student graag wil leren. Speel hierop in, zodat de student uitgedaagd wordt. Soms spelen ook andere factoren een rol. Ga hierover dus in gesprek met de student.

Zorg dat je weet wat de leerdoelen van de studenten zijn. En vindt een goede balans in het benaderen van de student als werknemer en als stagiaire. Neem waar mogelijk de stem van de student mee in enkele besluiten. En geef de student een podium om opdrachten zelfstandig uitvoeren.

Ga direct in gesprek na de eerste keer dat een student zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Houdt dit gesprek luchtig, maar het met doel te achterhalen waarom de stagiaire de afspraak niet nakomt. Doe dit zodanig dat je voor jezelf kunt bepalen of de afspraak haalbaar is voor de student. Maak tijdens dit gesprek simpele, maar heldere aantekeningen die de stagiaire helpen om herhaling te voorkomen. Trek bij de tweede keer direct aan de bel en geef de stagiaire een officiële waarschuwing dat je de stage beëindigt bij een volgende overtreding.

Dat kan! Hiervoor kijkt AYS Enterprise naar de bestaande mogelijkheden en welke mogelijkheden we gaan creëren om jouw organisatie een veilige en stimulerende leeromgeving te maken. Hiervoor reiken we de benodigde tools aan.

 • Passende coachende begeleiding geven aan de studenten in de dagelijkse werkpraktijk (werkplekleren)
 • Veilige leeromgeving creëren
 • Vertaling van de onderwijsopdrachten naar de uitvoerende taken
 • Voortgangsontwikkeling van de student bewaken en registreren
 • Administratie voeren rondom de stage en de invulling ervan
 • Gesprekken voeren met diverse partijen, waaronder de student

AYS Enterprise fungeert als verantwoordelijke voor de beroepspraktijkvorming en tevens eerste aanspreekpunt voor de student, onderwijstelling en leerbedrijf. Wij organiseren, coördineren, begeleiden en bewaken het leertraject in z’n geheel. We dragen de praktijkopdrachten op pedagogische en didactische wijze over en maken de vertaling. We spelen in op de leerbehoefte van de student en begeleiden de student bij het maken van de stageopdrachten op locatie. We volgen de ontwikkeling van de vaardigheden van de student en houden hierover (feedback)gesprekken.

In de rol van een praktijkbegeleider heb je uiteenlopende taken, zoals:

 • Tijd, ruimte en middelen creëren om vakkennis aan de student te kunnen overdragen
 • Een veilige stimulerende leeromgeving
 • Voldoende werkzaamheden voor de stagiair(e) waar hij of zij mee aan de slag kan en die aansluiten bij de opleidingsrichting
 • Afspraken rondom aansprakelijkheid

Afhankelijk van de school, opleiding, de duur van de opleiding en het leerjaar kan de stageperiode verschillen van 4 weken tot zelfs 20 weken. Er zijn diverse stagevormen, zoals een lintstage, een blokstages of andere wisselende periodes.

Gaat het om een stageperiode met begeleiding van de studenten tijdens uitvoering van de werkzaamheden? Dan houden we een kennismakingsgesprek. Tussendoor vinden voortgangsgesprekken plaats. En tot slot een eindgesprek met eindbeoordeling. En natuurlijk: het uitvoeren van stageopdrachten.

Je mag verwachten dat een stagiaire:

 • leergierig en gemotiveerd is
 • handelt en zich gedraagt naar de kernwaarden van je organisatie
 • handelt vanuit gedragscodes, rechten, plichten en richtlijnen van je organisatie
 • zelf verantwoordelijkheid is voor zijn of haar leerdoelen
 • van aanpakken weet en openstaan voor feedback
 • input geeft over nieuwe ontwikkelen over werkzaamheden, e.d.

 • Je bent als goede leerbedrijf onmisbaar
 • Extra mankracht minder geld, want een student kan je veel werk uit handen nemen
 • Je positie op de markt als leerbedrijf zorgt voor een maatschappelijk positief imago
 • Je bedrijf straalt deskundigheid, professionaliteit en vakbekwaamheid uit
 • Dankzij de match van AYS heeft de stagiair zoveel intrinsieke motivatie dat hij of zij misschien zelfs een nieuw personeelslid kan worden
 • Nieuwe inzichten die studenten meenemen in je organisatie en positief toepassen. Stagiaires bekijken alles vanuit een ander perspectief en kunnen daarom taken, werkzaamheden en projecten in een nieuw licht zetten.
 • Fiscaal voordeel
 • Je vormt de schakel tussen onderwijs en praktijk
 • Je bent en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelen in het onderwijs

Nadelen voor een leerbedrijf kunnen zijn:

 • De intensiviteit van een begeleiding die de stagiair nodig heeft. (Dit kan veel tijd kosten)
 • De vele diverse contactmomenten
 • De actieve begeleiding bij de stageopdrachten en het stageverslag
 • Stagiairs die er voor een korte periode zijn, vertrekken vaak op het moment dat ze de werkzaamheden nog niet onder de knie hebben

Een stagevergoeding is niet verplicht, mits de CAO van jouw branche anders voorschrijft. AYS Enterprise vindt het wel verstandig om de stagiair een vergoeding te geven, vooral in sectoren waar veel vraag naar is. Om de hoogte van deze vergoeding te bepalen vinden wij het het makkelijkst om dat te doen aan de hand van het opleidingsniveau, werkervaring en studiejaar van de stagiaire.

Samen de brug bouwen die leidt naar jouw gewenste werknemers?

ays logo

Copyright © AYS Enterprise 2020