FACILITY SERVICES, EDUCATION & PROJECTS

Voor leerbedrijven

De juiste mbo-stagiaires mét begeleiding op de werkplek

Als erkend leerbedrijf heb je een belangrijke taak in stagebegeleiding. Maar hoe vind je de juiste stagiaire? Hoe zorg je dat de begeleiding aansluit op het onderwijs? Veel bedrijven worstelen hiermee. Stagiaires komen niet tot leren, raken gedemotiveerd of haken zelfs voortijdig af. Dat kan gelukkig anders. AYS is specialist in het werven en selecteren van mbo-studenten in de richting Facilitaire Dienstverlening, Zorg, Techniek en ICT. Daarna begeleiden we de stagiaire op de werkvloer. Daarvan profiteert ook jullie organisatie! We helpen je zelfs met de administratie van al je stagiaires van diverse opleidingen op diverse scholen.

Wil je ook hulp bij het vinden en begeleiden van stagiaires?

Werving & selectie

Een succesvolle stage begint bij zorgvuldige werving & selectie. AYS maakt de match. We gaan met je in gesprek over jullie organisatie, de eisen die jullie stellen aan de stagiaire (het gewenste profiel) en de taken die hij of zij gaat uitvoeren. Dit geeft ons een goed beeld en het juiste gevoel. Op basis van dit gesprek gaan we op zoek naar de meest geschikte mbo-student: een gemotiveerde student die past bij je organisatie en die weet wat van hem of haar wordt verwacht. Hebben we één of meerdere geschikte kandidaten? Dan volgt een kennismaking.

Compleet begeleidingsplan voor een succesvolle stage

BAM! We hebben een match. Nu stellen we een begeleidingsplan op. In dit plan staan de afspraken. Zoals de duur van de stageperiode, de begeleidingsvorm, de opdrachten die de student moet uitvoeren, de stagegesprekken en de doelen van de stage. In het plan komen ook gegevens over de student. Zoals iemands leerstijl, eventuele ADHD of dyslexie en andere aandachtspunten voor jou als leerbedrijf. Kortom: een compleet begeleidingsplan om de stage tot een succes te maken. Daarin maken we ook de BPV-voorwaarden volledig helder. Zo is duidelijk waaraan de stageperiode moet voldoen.

Begeleiding op de werkvloer

Daarmee stopt onze begeleiding niet. Want we zien dat bedrijven vaak worstelen met het begeleiden van stagiaires. Het kost veel tijd en inspanning en we zien dat stagiaires nogal eens aan hun lot worden overgelaten. Ook blijkt het lastig de vertaling te maken naar het onderwijs, zelfs voor een leermeester, want die is immers geen pedagoog en heeft vaak te weinig tijd. Bovendien heeft iedere student een eigen leerstijl. Sommigen zijn theoretisch sterk, anderen leren goed in de praktijk. Nog weer een andere student is visueel ingesteld. Ook dyslexie vraagt om een bepaalde begeleiding.

Het goede nieuws: wij nemen de stagebegeleiding op ons. Dit doen we met vakkennis, ervaring in het bedrijfsleven en pedagogische skills. Op afgesproken dagen krijgt de stagiaire begeleiding bij jullie op de werkvloer. We ondersteunen bij taken en onderwijsopdrachten en zijn ook het aanspreekpunt voor je organisatie. Deze begeleiding is te verdelen onder ons, indien gewenst. Hierover maken we goede afspraken. Regelmatig ontvang je adviezen, zodat jullie organisatie een nóg beter leerbedrijf wordt.

Stagegesprekken met school

Namens je organisatie voeren we de voortgangs- en de evaluatiegesprekken met de school. In deze stagegesprekken geven we gerichte feedback over de voortgang. Welke vaardigheden heeft de student geleerd? Wat gaat goed en wat zijn de aandachtspunten? Natuurlijk houden we je continu op de hoogte van de ontwikkelingen. Je kunt vanzelfsprekend mee naar de gesprekken.

Voordelen voor leerbedrijven

Wil je ook graag gemotiveerde stagiaires FD?

FAQ’s voor scholen

De eerste stap is het contact leggen met de scholen die ook de opleidingen verzorgen waar jij graag stagiaires wilt plaatsen binnen je organisatie. AYS Enterprise richt zich op deze scholen en maakt de match tussen jouw organisatie en de stagiair. Ook kun je een vacature opmaken om zo je zoektocht te starten. Deze vacature kun je (laten) plaatsen op de landelijke vacaturesite www.stagemarkt.nl

Dat kan! AYS Enterprise maakt inzichtelijk voor welke afdelingen en taken je stagiaires wilt inzetten. Met andere woorden: wat kun en wil je de studenten bieden? En wat voor soort leerwerkbedrijf wil je zijn? Wij nemen dan contact op met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB.nl) voor nadere informatie.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het verschil per school en per opleiding. Om tot een goed inzicht te komen, informeert AYS Enterprise bij de onderwijsinstelling naar een (beknopte) planning. Hieruit halen we allerlei informatie. Wanneer vinden welke gesprekken plaats? Aan welke eindtermen moet een student voldoen? En wat is de duur van de stage?

Controleer allereerst of jouw aanbod aansluit op het leerdoel van de studenten. Het leerdoel geeft weer wat de student graag leert. Als je daarop inspeelt, dan zal dat de student uitdagen. Soms spelen ook andere factoren een rol. Ga hierover dus in gesprek met de student.

Zorg dat je weet wat de leerdoelen van de studenten zijn. En vind een goede balans in het benaderen van de student als werknemer en als stagiair. Neem waar mogelijk de stem van de student mee in enkele besluiten. En geef de student een podium om opdrachten zelfstandig uitvoeren.

Ga al direct in gesprek na de eerste keer dat een student zich niet aan de of een afspraak heeft gehouden. Houd dit gesprek luchtig, maar wel met als doel om te achterhalen waarom de stagiair de afspraak niet nakomt. Doe dit zodanig dat je voor jezelf kunt bepalen of de afspraak haalbaar is voor de student. Maak tijdens dit gesprek simpele, maar heldere aantekeningen die de stagiaire helpen om herhaling te voorkomen. Trek bij de tweede keer direct aan de bel en geef de stagiair een officiële waarschuwing dat je de stage beëindigt bij een volgende overtreding.

Dat kan! Hiervoor kijkt AYS Enterprise welke mogelijkheden je organisatie al biedt, welke mogelijkheden we gaan creëren en hoe jouw organisatie een veilige, stimulerende leeromgeving wordt. En welke eventuele tools we daarvoor nodig hebben.

In de rol van een praktijkbegeleider heb je uiteenlopende taken, zoals:

 • Passende begeleiding geven aan de studenten tijdens uitvoering van de taken
 • Vertaling van de onderwijsopdrachten naar de uitvoerende taken
 • Voortgang van de student bewaken en registreren
 • Administratie voeren rondom de stage en de invulling ervan
 • Gesprekken voeren met diverse partijen, waaronder de student
 • En nog veel meer.

AYS Enterprise informeert je graag nader over een concreet begeleidersprofiel.

AYS Enterprise fungereert als eerste aanspreekpunt voor de student en de onderwijstelling. We dragen de praktijkopdrachten op pedagogische en didactische wijze over en maken de vertaling. We spelen in op de leerbehoefte van de student en begeleiden hem of haar bij het maken van de stageopdrachten op locatie. We volgen de ontwikkeling van de vaardigheden van de student en houden hierover (feedback)gesprekken.

In de rol van een praktijkbegeleider heb je uiteenlopende taken, zoals:

 • Tijd, ruimte en middelen creëren om vakkennis aan de student te kunnen overdragen
 • Een veilige stimulerende leeromgeving
 • Voldoende werkzaamheden voor de stagiair(e) waar hij of zij mee aan de slag kan en die aansluiten bij de opleidingsrichting
 • Afspraken rondom aansprakelijkheid

Afhankelijk van de school, opleiding, de duur van de opleiding en het leerjaar kan de stageperiode verschillen van 4 weken tot zelfs 20 weken. Er zijn diverse stagevormen, zoals een lintstage, een voltijdse stages of andere wisselende periodieken.

Gaat het om een stageperiode met begeleiding van de studenten tijdens uitvoering van de werkzaamheden? Dan houden we een kennismakingsgesprek. Tussendoor vinden voortgangsgesprekken plaats. En tot slot een eindgesprek met eindbeoordeling. En natuurlijk: het uitvoeren van stageopdrachten.

Je mag van hen verwachten dat een stagiair:

 • leergierig en gemotiveerd is
 • handelt en zich gedraagt naar de kernwaarden van je organisatie
 • handelt vanuit gedragscodes, rechten, plichten en richtlijnen van je organisatie
 • zelf verantwoordelijkheid is voor zijn of haar leerdoelen
 • van aanpakken weet en openstaan voor feedback
 • input geeft over nieuwe ontwikkelen over werkzaamheden, e.d.

 • Je bent als goede leerbedrijf onmisbaar
 • Extra mankracht minder geld, want een student kan je veel werk uit handen nemen
 • Je positie op de markt als leerbedrijf zorgt voor een maatschappelijk positief imago
 • Je bedrijf straalt deskundigheid, professionaliteit en vakbekwaamheid uit
 • Dankzij de match van AYS heeft de stagiair zoveel intrinsieke motivatie dat hij of zij misschien zelfs een nieuw personeelslid kan worden
 • Nieuwe inzichten die studenten meenemen in je organisatie en positief toepassen. Stagiaires bekijken alles vanuit een ander perspectief en kunnen daarom taken, werkzaamheden en projecten in een nieuw licht zetten.
 • Fiscaal voordeel
 • Je vormt de schakel tussen onderwijs en praktijk
 • Je bent en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelen in het onderwijs

Nadelen voor een leerbedrijf kunnen zijn:

 • De intensiviteit van een begeleiding die de stagiair nodig heeft. Dit kan veel tijd kosten
 • De vele diverse contactmomenten
 • De actieve begeleiding bij de stageopdrachten en het stageverslag
 • Stagiairs die er voor een korte periode zijn, vertrekken vaak op het moment dat ze de werkzaamheden nog niet onder de knie hebben

Een stagevergoeding is niet verplicht, mits het CAO van jouw branche anders beschrijft. AYS Enterprise vindt het wel verstandig om de stagiair een vergoeding te geven, vooral in sectoren waar veel vraag naar is. Om de hoogte van deze vergoeding te bepalen vinden wij het het makkelijkst om dat te doen aan de hand van het opleidingsniveau, werkervaring en studiejaar van de stagiaire.

Word een erkend SBB-leerbedrijf

Wil je graag stages kunnen aanbieden aan mbo-studenten, maar heb je nog geen SBB-erkenning? Wij helpen je graag.

Lees hoe je een erkend SBB-leerbedrijf wordt (én blijft)

Samen de brug bouwen die leidt naar jouw gewenste werknemers?

ays logo

Copyright © AYS Enterprise 2020