facility management & PROJECTS

Diensten

AT YOUR SERVICE

De diensten die wij leveren

 • Analyse van de bestaande facilitaire inrichting van uw organisatie
 • Adviseren over de aanpassing/verandering naar de toekomstige inrichting van uw organisatie; middels de daarbij behorende facilitaire processen
 • Adviseren over benodigde producten
 • Begeleiding op het gebied van operationeel Facilitaire Management
 • Begeleiden bij de analyse van de bestaande situatie en het vastleggen van de knelpunten
 • Begeleiden bij de integrale processen in samenhang met andere afdelingen
 • On the job Hospitality trainingen
 • On the job Facilitaire medewerkers trainingen
 • Motivatie en bewustwordingstrainingen
 • Begeleiding leerwerkcoach

Hospitality trainingen
De training richt zich op de volgende onderwerpen:
 • Verbetering van luister-en vraagtechnieken
 • Effectief communiceren
 • Omgang met (lastige) situaties
 • Klachtenafhandeling
 • Beheersing van de regels voor telefoonenquête
 • Het maken van de juiste prioriteit binnen de werkzaamheden
 • Verhogen van de persoonlijke uitstraling naar de de klant

Front-office training
De front-office training wordt afhankelijk van de vraag van de organisatie op maat gemaakt.en kan zich hierdoor richten op het aanmaken/vastleggen van efficiënte werkstromen binnen de organisatie om het niveau van de dienstverlening naar een hoger level te brengen.
Tijdens deze training wordt de front-office medewerker in diens ondersteuning aan de interne college getraind in het communiceren naar de interne klant.
Deze training geeft inzicht hoe de werkprocedures van de frontoffice werktaken kunnen worden gemaakt en vastgelegd.
Zakelijke evenementen
Deze evenement wordt voornamelijk georganiseerd op speciaal verzoek van bedrijven /instellingen ten behoeve van hun zakelijke contacten. Het evenement richt zich op de zakelijke sferen/ relaties. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: Teambuilding en promotie.
Deelname aan zakelijke evenementen kunnen alleen door middel van persoonlijke uitnodigingen.

Publieksevenementen
Het publieksevenement is bestemd voor iedere belangstellende. Dit evenement wordt meestal georganiseerd ten gevolge van ideëen van aktiviteiten met een saamhorigheidskarakter.
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Verzorgen en voorbereidingen van geplande bijeenkomsten/trainingen aan cursisten
 • Overdragen van vakkennis, structuur en leiding geven tijdens bijeenkomsten/trainingen
 • Motiveren en stimuleren van cursisten tot actieve deelname tijdens de bijeenkomsten
 • Adviseren over het trainingstraject
 • Treedt op als gastdocent voor de opleidingen Facilitaire dienstverlening en voor de bedrijven die zich willen verbinden met cursisten. Door middel van praktijkervaringen en recente praktijksituaties  maken de cursisten op interactieve wijze nader kennis met het vakgebied. Door de toepassing van activerende werkvormen vullen en  sluiten wij aan  op de leerdoelen. De bewust gekozen activerende werkvormen stimuleren de kerncompetenties die een must zijn voor dit vakgebied
 • Opzet structuur gastles: Voorkennis ophalen-.in kennis brengen van de lesdoelen -lesuitvoering-evaluatie

Gereed om met een optimale dienstverlening uw bedrijfsdoelen te behalen? Neem contact met ons op?